Ogólny      2014-03-20 00:14:12

O co pyta nas Mrożek?

Kontynuując cykl "Lekcji czytania z Tygodnikiem Powszechnym", w piątek 14 marca odbyła się w ZS nr 2 kolejna lekcja.

Tym razem poeta i krytyk literacki Wojciech Bonowicz spotkał się z młodzieżą aby porozmawiać o dwóch opowiadaniach Sławomira Mrożka : "Kto jest kto" i "Wina i kara", oba z tomu "Wesele w Atomicach" z 1959. Literat przeprowadził razem z uczniami głęboką analizę i interpretację tekstów. Choć opowiadania powstały w latach pięćdziesiątych okazało się, że ich przesłanie i przedstawione problemy są nadal aktualne oraz bliskie nawet młodzieży w 21. wieku. Bo czyż nie są im obce zagadnienia wolności i wychowania albo nieautentyczności ludzi wobec siebie. Młodzież aktywnie uczestniczyła w nietypowej lekcji. Niecodziennie zakończyło się to spotkanie dla najczęściej wypowiadającej się Oli Małolepszej z klasy 1 b LO. Poeta po zakończeniu lekcji wręczył Oli w podziękowaniu za okazaną fascynację literaturą swoją książkę - biografię ks. J. Tischnera. Takie spotkania z literaturą pozwalają młodzieży inaczej na nią spojrzeć i dostarczają na pewno niezapomnianych wrażeń.

Opracowanie: archiwum