Ogólny      2018-04-08 16:02:35

Przedsiębiorczość mają w genach

W ZS Nr2 stawia się na przedsiębiorczość uczniów, dlatego w roku szkolnym 2017/2018 Dzień Przedsiębiorczości nie jest jedynym projektem.

Ważnym działaniem jest całoroczny projekt Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. To innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Program w naszej szkole realizowany jest od pięciu lat.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa, szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W tym roku 6. uczniów z drugiej klasy technikum i liceum założyło w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej, która zajmuje się rękodziełem-produkuje i sprzedaje ręcznie wykonane ozdoby, kartki, zabawki. Projekt jeszcze jest w realizacji- na pewno zakończy się sukcesem- firma osiągnie zysk.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie