Ogólny      2018-03-27 15:56:12

Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej

Koniec marca to już tradycyjnie od kilku lat czas w którym OKE Poznań przekazuje do szkół jej podległych wyniki egzaminów z zimowej sesji egzaminacyjnej.

Rok szkolny 2017/2018 jest w naszej szkole swoistym eksperymentem w kształceniu zawodowym, mianowicie w opracowywaniu planu pracy na bieżący rok szkolny przyjęty został inny rozkład zajęć z przedmiotów zawodowych. Po analizie już pięciu lat nauczania według podstawy programowej z 2012 roku , dyrekcja i nauczyciele szkoły doszli do wniosku, że należy przenieść egzaminy zawodowe dla klas czwartych na sesję letnią.

Cel podstawowy to bardziej równomiernie rozłożyć kształcenie zawodowe , cel drugi to nie zaburzać cyklu przygotowań do matury. Efekty tego eksperymentu będziemy analizować już w nowym roku szkolnym. Tym samym sesja styczniowa została ograniczona do trzech kwalifikacji w trzech zawodach dla których czas egzaminu został przewidziany na koniec I semestru klasy trzeciej. Językiem sportowym , można rzec, że ustrzeliliśmy trzy setki .

Na początek bardzo pożądany zawód w regionie – technik mechatronik , kwalifikacja E.3 , sto procent uczniów zdało , część pisemna ze średnią 78 %, część praktyczna 97% . To wynik fantastyczny , oparty na ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli . Kolejny zawód to przyszłościowy kierunek energii odnawialnej , kwalifikacja B.21 , wszyscy zdali na rewelacyjnym poziomie , część pisemną 78% i praktyczną 100 %. Owacje należą się także uczniom technikum rolniczego , wszyscy zdali na poziomie średnim 97%.

Należy dodać, że wszystkie te egzaminy były z tzw. wykonaniem na stanowisku egzaminacyjnym , czyli każdy uczeń musiał wykonać zadanie oceniane przez zewnętrznego egzaminatora. Należy nadmienić , że wszystkie uzyskane wyniki są zdecydowanie wyższe od średnich wyników podanych dla naszego regionu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Podsumowując te wyniki dochodzimy do wniosku, że warto uczyć się i pracować. Ogłoszone właśnie wyniki są dla nas prawdziwym Wielkanocnym prezentem i motywują całą „zawodową” społeczność do dalszej pracy, bo przecież już niebawem kolejna sesja egzaminacyjna

Opracowanie: Robert Miguła - Kierownik szkolenia zawodowego