Ogólny      2018-03-27 15:54:37

Lekcje otwarte nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie "Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata" (nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010) nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko –Norweskiej była seria lekcji otwartych, w których uczestniczyć mieli szansę uczniowie różnych klas oraz zainteresowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Podczas lekcji zaprezentowane zostały różnorodne tematy dotyczące języków obcych (angielski i niemiecki) oraz kultury i historii krajów, w których są językami oficjalnie używanymi. Lekcje otwarte przeprowadziło 6 nauczycieli:

1. Katarzyna Duczmal - nauczycielka języka polskiego

28.11.2017r.

Temat lekcji: Spacerkiem po Londynie (lekcja wychowawcza, klasa 4RZA)

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z elementami krajobrazu i architektury Londynu oraz ze słownictwem związanym z charakterystycznymi dla Londynu elementami architektury i krajobrazu. Uczniowie zobaczyli krótką fotorelację o zabytkach i architekturze Londynu oraz zapoznali się z broszurami przywiezionymi ze stolicy Anglii.

 

2. Sylwia Reng - nauczycielka chemii i matematyki

1.12.2017r.

Temat lekcji: In the shadow of radiactivity - Maria Skłodowska - Curie (chemia, klasa 2bLO)

Powstało dużo książek o Marii, nakręcono kilka filmów, stworzono wiele pomników, sztuk teatralnych, wybito wiele monet, wydrukowano banknoty i znaczki z jej podobizną, szkoły i uniwersytety noszą jej imię, a jednak ma się wrażenie, że świat wciąż tak mało o niej wie. Dlatego zrodził się pomysł przeprowadzenia lekcji o życiu i dorobku naukowym Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie oglądali krótki film o życiu Marii, następnie na podstawie filmu rozwiązywali zadania związane w życiorysem noblistki. Uczniowie pracowali w grupach i tworzyli krótkie dialogi oraz pisali list po angielsku skierowany do Marii Skłodowskiej - Curie, w którym wskazywali jak wielkie znaczenie dla ludzkości miało odkrycie promieniotwórczości.

 

3. Justyna Śmiatacz - Skorupska - nauczycielka języka polskiego

5.12.2017r.

Temat lekcji: Deklaracja Niepodległości USA (Historia i społeczeństwo, klasa 4MS)

Lekcja dotyczyła Deklaracji Niepodległości. Materiały oraz prezentacja przygotowana przez nauczyciela zawierała elementy oryginalnych angielskich nazw miejscowości i nazwisk. Uczniowie przeczytali, również fragmenty historycznego tekstu w języku angielskim. Formą promującą projekt oraz Szkołę Językową ESE, jest gazetka z materiałami informacyjnymi i dokumentacją fotograficzną.

 

4. Renata Kubiaczyk - nauczycielka geografii

5.12.2017r.

Temat lekcji: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego (Geografia, klasa 2aLO)

Lekcja odbyła się 5 grudnia i wzięło w niej udział 25 uczniów klasy 2 A LO . Celem lekcji było zapoznanie uczniów z poziomym i pionowym ukształtowaniem powierzchni Ziemi. Uczniowie zapoznawani byli z nazwami kontynentów , oceanów , krain geograficznych , pasm górskich i najwyższych szczytów zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Wykorzystano do realizacji tego celu zasoby internetowe ( mapy , tabele , wykresy krzywych hipsometrycznych i batygraficznych).

Następnie, uczniowie nawzajem przygotowywali dla siebie pytania w języku angielskim o położenie na świecie poznanych obiektów .

Lekcja była nowym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela. W przyszłości z pewnością zostanie taka metoda znów wykorzystana na lekcjach geografii.

5. Robert Miguła - nauczyciel fizyki

10.12.2017r.

Temat lekcji: Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą spadkownicy elektronicznej (Fizyka, klasa 2 ME)

W dniu 10 grudnia 2016 roku w klasie II ME odbyła się nietypowa lekcja fizyki , oparta na eksperymencie i z wprowadzeniem słownictwa fachowego w języku niemieckim. Tematem lekcji było wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. Jest to bardzo ciekawy temat dla uczniów , ponieważ w bardzo prosty – doświadczalny sposób mogą sprawdzić, czy faktycznie przyśpieszenie ziemskie ma wartość około 9.8 m/s2 . Lekcja oczywiście przebiegała w sposób sformalizowany, ze sprawdzeniem obecności, drobną weryfikacją wiedzy z poprzedniej lekcji. Eksperyment polega na wyznaczeniu okresu drgań dla wahadła o znanej długości. Do pomiarów potrzeba więc tylko : stopera i odpowiednio długiej miary. W czasie lekcji został wyprowadzony wzór na przyśpieszenie ziemskie na podstawie odpowiedniego rysunku (poniżej) Zostało wprowadzone odpowiednie słownictwo niemieckie Kräfte am Pendel Uczniowie obejrzeli też krótki film z portalu youtube z odpowiednią wiedzą teoretyczną w języku niemieckim, film jest pod linkiem : https://www.youtube.com/watch?v=4U6qu157oFE . Podsumowaniem całej lekcji było wyznaczone przyśpieszenie ziemskie g = (9,78 +/- 0,02) [m/s2] . Otrzymany wynik został porównany z wynikami tablicowymi dla różnych szerokości geograficznych na terenie Polski i Niemiec. Uczniowie zapoznali się też historią wahadła Fouculta na stronie internetowej Deutsche Museum w Berlinie. http://www.deutsches-useum.de/de/ausstellungen/museumsinsel/museumsturm/foucault-pendel/

6. Jacek Hałas - nauczyciel historii

09. 02. 2017 r. Temat: „Niemcy po II wojnie światowej” Lekcja otwarta została przeprowadzona w klasie 1 aLO i była pięknym przykładem korelacji między przedmiotowej, historii i języka niemieckiego. Nauczyciel w języku niemieckim wprowadził uczniów w tematykę dotyczącą Niemiec po II wojnie światowej. Uczniowie utrwalili sobie pojęcia historyczne i poznali ich odpowiedniki w języku niemieckim jak np.: strefa okupacyjna, denazyfikacja, dekartelizacja, mur berliński. Zastosowano metody: elementy wykładu, rozmowa kierowana, praca z mapą, praca z tekstem podręcznika oraz z tekstem źródłowym.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny