Zespół Szkół Nr 2

im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

   Ogólny      2016-10-18 19:47:28

Wykład o rzeźbie twórców europejskich XX wieku - w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków

Jak pojmowano rzeźbę aż do początku XX wieku? Jaki wpływ na rozwój sztuki dwudziestowiecznej miał Marcel Duchamp?

Syntetyzm-prymitywizm-abstrakcjonizm - czyli wszechpanujące trendy rzeźbiarskie w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Kim był Brancusi, Moore i Giacometti? Czy według Caldera mobile tudzież stabile potrafiły dynamizować świat? Pop-art plus hipperrealizm zapowiedzią postmodernizmu w rzeźbie? Jak nazywa się najsłynniejszy polski rzeźbiarz współczesny?
Próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania stał się wykład poświęcony współczesnej sztuce rzeźbiarskiej. Autorka starała się dobrać przykłady sztuki europejskiej spośród artystów pochodzących z Anglii, Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Jak widać na prezentacji, do obejrzenia której wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, współczesne dzieło rzeźbiarskie zostało wyzwolone z ograniczeń tradycyjnej definicji rzeźby. Nowością w tym temacie jest także zerwanie z tradycyjnymi wyznacznikami wartościowej rzeźby tj.: kunszt artysty, szlachetność tworzywa, czy też pojęcie piękna. Jednakże najważniejszym postulatem nowoczesnej rzeźby jest wyeksponowanie wartości samego procesu twórczego oraz fakt, iż rzeźba współczesna to już nie bryła osadzona w przestrzeni ale jakże istotny obiekt organizujący przestrzeń.

Opracowanie: Anna Klósak


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie