Ogólny      2016-04-25 12:49:03

Wszystko co dobre...

W piątek 24.04 odbyło się w Naszej Szkole w obecności uczniów, grona pedagogicznego i zaproszonych gości uroczyste podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus +

W ramach realizacji projektu 24 uczniów klas III kształcący się w zawodach technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Anglii i Niemczech. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z odbytych praktyk, otrzymali także z rąk p. Dominiki Grzesiak – inspektora Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, certyfikaty ( w tym dokument Europass Mobilność) potwierdzające ich udział w mobilności oraz uzyskane doświadczenie zawodowe.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny