Ogólny      2016-05-16 21:14:18

Spotkanie profilaktyczne z p. Romanem Szeląg

Wakacje już za dwa miesiące.

Już za niecałe dwa miesiące uczniowie będą mogli cieszyć się swobodą i beztroską wakacyjnych dni. Niestety jest to również czas, kiedy młodzież narażona jest w sposób szczególny na liczne niebezpieczeństwa. Aby jak najlepiej przygotować młodzież do spędzenia wakacji w bezpieczny sposób, zaprosiliśmy do szkoły specjalistę do spraw profilaktyki, podinspektora p. Romana Szelag. W poniedziałek odbyło się spotkanie młodzieży z p. Szeląg, w trakcie którego uczniowie dowiedzieli się z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, jak należy reagować w sytuacjach trudnych a także jakie mogą być konsekwencje prawne ich zachowań. Przede wszystkim jednak tematyka spotkania dotyczyła profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Pan Szeląg w interesujący sposób, poparty wieloma przykładami z długoletniej praktyki policyjnej, przestrzegał młodzież przed stosowaniem narkotyków. Informował o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ich negatywnym wpływie na zdrowie i psychikę młodych ludzi oraz ich relacje społeczne. Uczniowie zostali także wyposażeni w wiedzę dotyczącą aspektów prawnych związanych z posiadaniem lub używaniem narkotyków.
Podobne spotkanie odbędzie się ponownie w czerwcu, tym razem jednak p. Roman Szeląg spotka się z rodzicami uczniów, aby poszerzyć ich wiedzę na temat środków psychoaktywnych.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik