Ogólny      2016-04-29 20:31:31

"Bo każdy początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń otwarta zawsze w połowie" ( W.Szymborska)

Dziś klasy trzecie liceum i czwarte technikum ukończyły szkołę. Po trzech lub czterech latach zmagań edukacyjnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora Witolda Jakubczyka, który przywitał przybyłych gości pana Lecha Janickiego - Starostę Ostrzeszowskiego, panią Agnieszkę Pawlik - Przewodniczącą Rady Rodziców oraz wychowawców, nauczycieli a w szczególnie serdecznie maturzystów.
Rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Najpierw wychowawcy i pan dyrektor Witold Jakubczyk wręczyli świadectwa uczniom, którzy otrzymali w cyklu nauki średnią 4,5 i wyższą i tym zasłużyli sobie na wyróżnienie w postaci wpisu do Złotej Księgi, czyli księgi zasłużonych uczniów naszej szkoły. Później wręczono nagrody wsławionym uczniom w różnych dziedzinach np. uczestnikom konkursów, którzy reprezentowali szkołę w jej obrębie i poza nią, działaczom klasowym, działaczom samorządowym, honorowym krwiodawcom i członkom zespołu The Foomix. Kolejno nadszedł czas na przekazanie świadectw pozostałym uczniom, wręczyli je wicedyrektorzy pani Danuta Pawlak i pan Ziemisław Szmaj. Przedstawicielka klas młodszych złożyła życzenia bohaterom tej uroczystości i pożegnała ich w imieniu całej społeczności szkolnej. Życzenia abiturientom złożył także pan Lech Janicki i pani Agnieszka Pawlik. Gratulacje i pochwały z rąk pana dyrektora i wychowawców otrzymali także rodzice za wybitne osiągnięcia i dokonania swoich dzieci. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich zagrał The Foomix.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny