Ogólny      2016-04-04 21:34:02

Podbijamy Europę!

W miniony weekend aż 5 grup uczniów klas III, wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe.

W miniony weekend aż 5 grup uczniów klas III kształcących się w zawodach technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych, wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe. Kraje docelowe to Anglia, Niemcy i Czechy. Do Anglii udali się uczniowie kierunku architektura krajobrazu oraz żywienie i usługi gastronomiczne – uczestnicy mobilności zdobywać będą doświadczenie zawodowe w angielskich firmach odpowiednio branży ogrodniczej oraz gastronomicznej. Technik logistyk będzie poszerzać swoje umiejętności zawodowe w Niemczech w specjalistycznym centrum szkoleniowym. Podobnie uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy także wyjechali na praktyki do Niemiec. Natomiast technik pojazdów samochodowych praktyki zawodowe odbywa w czeskich serwisach samochodowych.
Wyjazdy uczniów możliwe są dzięki realizacji w ZS Nr 2 projektów „ Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” oraz „Zagraniczne praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum ”w ramach programu Erasmus +. Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska–Kosik – koordynator projektu