Ogólny      2016-03-21 18:30:44

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop”

W dniu 11.03.2016r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbył się po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop”.

Organizatorem jestStowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetem Warszawskim. Szkolnym organizatorem konkursu był mgr Robert Hyla- a udział w niej wzięło 11 uczniów z klasy 1 BLO i 2 B LO (profil turystyczno- europejski). Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych i na jedno pytanie opisowe.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2016r.

Opracowanie: Robert Hyla