Ogólny      2016-01-15 18:07:46

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Krąg”

W dniu 11.01.2016r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Krąg”.

Organizatorem był Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w niej wzięło 12 uczniów z klasy 2 B LO (profil turystyczno- europejski). Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych i na jedno pytanie opisowe. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu historii polski od roku 1918 do współczesności. Ogłoszenie wyników odbędzie się jak co roku do dnia 31.04.2016r.

Opracowanie: Robert Hyla