Ogólny      2016-03-16 21:02:37

Konkurs "Pokaż nam język"

Dziś w naszej szkole odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego i angielskiego pod tytułem: "Pokaż nam język".

Dziś, to jest 15.02.2015r, w naszej szkole odbył się pierwszy z trzech etapów ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego i angielskiego organizowanego przez Wyższe Szkoły Bankowe i Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia pod tytułem: "Pokaż nam język".
Temat wiodący XVI edycji brzmi: "Bliżej czy dalej od siebie? - rola wirtualnego świata w komunikacji międzyludzkiej".
I etap konkursu to zawody szkolne, które stanowią etap kwalifikacyjny. Wzięło w nich udział 130 uczestników. Odbyły się one za pośrednictwem Internetu, na stronie www.pokaznamjezyk.pl. Polegały one na udzieleniu przez każdego z uczestników konkursu odpowiedzi na 40 zamkniętych pytań testowych, odrębnych dla każdego języka konkursowego - niemieckiego lub angielskiego. Dla zachowania równych szans w konkursie dla każdego ucznia pytania dobierane były losowo z dostępnej puli pytań.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem I etapu konkursu sprawowała przewodnicząca szkolnej komisji konkursu p.Agnieszka Mańkowska wraz z p. Malwiną Kraśnicką.
Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów podczas zawodów szkolnych (etap I) będą podstawą wyłonienia 1000 osób z każdego języka (łącznie 2000 osób), które wezmą udział w półfinale ogólnopolskim.
Pełna lista uczniów, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pokaznamjezyk.pl najpóźniej 3 dni przed terminem rozegrania II etapu. Półfinał ogólnopolski (II etap) odbędzie się w dniu 31.03.2016 r.
Uczniowie walczą o główną nagrodę jaką jest indeks jednej z wybranych przez siebie Wyższych Szkół Bankowych, wraz z opłaconym czesnym na rok oraz nagrodę finansową wynoszącą 11,11% owego czesnego.
Nie wykluczone, że najlepsi otrzymają również dodatkowe nagrody rzeczowe.

Opracowanie: Agnieszka Mańkowska