Historia      2015-11-01 21:40:25

Żywa lekcja historii.

W dniu 30 października 2015r. na miejscowym cmentarzu odbyła się Żywa lekcja historii z udziałem młodzieży klasy I ME z Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie.

Lekcja ta odbyła się pod opieką nauczyciela historii Roberia Hyli i poświęcona była pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem postaci rotmistrza Stefana Ryszarda Inisa, nad mogiłą którego opiekę sprawuje nasza szkoła. W trakcie lekcji zapalono znicz, a jeden z uczniów wygłosił referat okolicznościowy przygotowany przez opiekuna.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny