Ogólny      2015-10-21 21:20:53

Wyjazd informatyków do Anglii

W październiku odbył się kolejny już wyjazd uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie na praktyki zagraniczne.

10 uczniów III klasy technikum informatycznego spędziło dwa tygodnie w mieście Plymouth w Anglii, gdzie odbywali praktyki zawodowe. Uczniowie pracowali w angielskich firmach branży informatycznej oraz mieszkali u miejscowych rodzin. Wyjazd uczniów możliwy był dzięki realizowanemu w naszej szkole projektowi pt.” Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i współfinansowany jest przez Unię Europejską. Uczestnicy projektu wybrani zostali spośród 24 chętnych osób w wyniku kilkuetapowego procesu rekrutacji obejmującego m.in. test konwersacji z języka angielskiego. Grupa 10 zakwalifikowanych do udziału w projekcie chłopców wyruszyła na początku października do Anglii, aby tam zdobywać nowe doświadczenie zawodowe, próbować swoich sił w codziennej komunikacji z obcokrajowcami a także , aby przyjrzeć się i osobiście doświadczyć angielskiego stylu życia. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zgodnie twierdzą, że było to ważne i niezapomniane przeżycie, a wyjeżdżając z Plymouth stwierdzili, że żal że ta przygoda się już kończy…

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik