Ogólny      2015-09-17 08:20:33

Konkurs „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”

Organizatorzy Konkurs jest organizowany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Finansowany jest przez Komisję Europejską i zarządzany przez firmę doradczą Signosis z Brukseli. Chętni, którzy interesują się taką tematyką mogą zgłaszać się do nauczyciela chemii i biologii Pana Tomasza Jurkiewicza.

Uczestnicy W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów pierwszego stopnia. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 • kategoria Skywalkers: uczniowie szkół podstawowych w wieku od 7 do 13 lat,
 • kategoria Pioneers: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 14 do 18 lat,
 • kategoria Explorers: studenci studiów pierwszego stopnia w wieku od 17 do 22 lat.


Opis Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają do wyboru cztery kategorie tematyczne:
 1. Układ Słoneczny i badania kosmiczne.
 2. Europa w przestrzeni kosmicznej.
 3. Ludzie na Marsie.
 4. Astrobiologia – poszukiwanie życia we Wszechświecie.
Studenci mają do wyboru pięć kategorii tematycznych:
 1. Galileo: Codzienne korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni kosmicznej
 2. Copernicus: Obserwacje Ziemi.
 3. Misja Rosetta: Eksploracja kosmosu.
 4. Misja Gaia: Obserwacje Gwiazd.
 5. Ustalanie związków między danymi satelitarnymi a danymi terenowymi.
Najmłodsi uczestnicy (kategoria Skywalkers) mają za zadanie wykonać pracę plastyczną (rysunek, malunek, mozaikę, kolaż, fotografię itp.) na wybrany temat. Uczestnicy w wieku od 14 do 18 lat oraz studenci powinni wybrać temat i zrealizować autorski projekt. Uczestnicy powinni wybrać formę projektu, może to być eksperyment, film wideo, prototyp, prezentacja, albo inny typ zgodny z regulaminem. Można przesyłać teksty, filmy, pliki audio, zdjęcia, prezentacje. 

Nagrody
 • Nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu.  Zwycięzcy na szczeblu narodowym otrzymają medal oraz model rakiety. Autorzy najlepszych dzieł, ogłoszeni w trakcie finałów międzynarodowych, otrzymają iPad Air 2 z cyfrowymi książkami i aplikacjami związanymi z kosmosem, a także dyplom „European Youth Space Ambassador”.
 • Nagrody w kategoriach Pioneers i Explorers.
 • Zwycięzcy etapu narodowego będą uczestniczyć w licznych zajęciach, wydarzeniach i wycieczkach związanych tematycznie z przestrzenią kosmiczną. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają skomputeryzowany teleskop oraz wezmą udział w wielkim finale w Brukseli lub Tuluzie. Zwycięzcy etapu międzynarodowego pojadą do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej.


Termin przyjmowania zgłoszeń
 • Skywalkers: od 1 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.
 • Pioneers i Explorers: od 1 września 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.


Data zakończenia konkursu 2016-03-31 Strona konkursu www.odysseus-contest.eu/pl/

Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz