Ogólny      2015-05-21 22:17:44

Dzień Ziemi

Podczas Światowego Dnia Sprzątania Ziemi w dniu 22.04.2015 w szkole dzięki inicjatywie i organizacji akcji przez nauczyciela Pana Tomasza Jurkiewicza klasa 1RZA posprzątała część Ostrzeszowa. W ramach akcji zostali zaproszeni do udziału w niej nauczyciele Pani Maria Drożak – Matysik i Anna Łukasik. Pracując na rzecz piękna okolic naszej szkoły bawiliśmy się świetnie, jednocześnie dając przykład zachowaniom proekologicznym. O naszych działaniach na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego i miasta świadczą te fotografie.

Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz