Język polski      2015-05-03 19:52:51

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w Zespole Szkół nr 2

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w naszej szkole rozpoczęły się wykładem pana Patryka Wróbla –aplikanta adwokackiego na temat praw autorskich i zasad wykorzystania wizerunku osobistego. Następnie odbył się konkurs „Bliżej literatury”, w którym wzięli udział nasi uczniowie. Warunkiem przystąpienia do konkursu było ucharakteryzowanie się na wybraną postać literacką i zaprezentowanie fragmentu jej wypowiedzi. Komisja konkursowa w osobach pana Grzegorza Kosmali, pana Witolda Pelki i pani Beaty Stajszczyk wyłoniła laureatki. Najlepsze okazały się: Aleksandra Kapała i Aleksandra Bacik z klasy 1 a LO –I miejsce, Ilona Domagała i Karolina Ślak również z klasy 1a LO –II miejsce, Daria Bryja z klasy 1 TL-III miejsce. Warto podkreślić, że dziewczyny wykazały się wielką pomysłowością, oryginalnością oraz dużymi zdolnościami aktorskimi.Uwieńczeniem całości była sesja fotograficzna wykonana przez pana Grzegorza Kosmalę.

Opracowanie: Beata Stajszczyk