Mechanika      2015-04-21 10:00:48

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych na praktykach zawodowych w Czechach

Projekt „ Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach programu Erasmus+ umożliwił 7 uczniom technikum pojazdów samochodowych odbycie praktyk zawodowych w Czechach. Jest to, poza informatykami i logistykami, trzecia grupa zawodowa uczestnicząca w projekcie. Uczniowie wraz z opiekunem, p. Bogdanem Wróblem udali się na 2 tygodnie do Czech, aby tam w firmach czeskich odbyć połowę szkolnej praktyki zawodowej. Dla uczestników mobilności jest to doskonała okazja zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego, poszerzenia umiejętności i porównania standardów pracy w branży motoryzacyjnej w Polsce i w Czechach. Po pracy uczniowie będą mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc dzięki programowi kulturowemu przygotowanemu przez partnera zagranicznego projektu.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik