Dyrekcja

Ziemisław
Szmaj
Sylwia
Reng
Sławomir
Świstak – Trawiński
Kierownicy szkolenia zawodowego

Krystyna
Trzeciak
Robert
Miguła
Grono pedagogiczne

Radosław
Aksamski
Teresa
Anioł
Iwona
Barczyńska
Beata
Binkowska
Alina
Błaszczyk
Katarzyna
Borla
Beata
Czop
Andrzej
Daszczyk
Katarzyna
Dembska
Katarzyna
Dolata
Natalia
Doruch-Pałka
Katarzyna
Duczmal
Martyna
Frach
Maciej
Franczak
Maria
Franikowska
Adam
Fulara
Ireneusz
Gania
Mariola
Gania
Marta
Gaszewska
Elżbieta
Godyla
Beata
Goncerzewicz
Przemysław
Grabowski
Danuta
Grzesiak
Jacek
Hałas
Robert
Hyla
Wojciech
Iwański
Wojciech
Jarosz
Agnieszka
Jaszczyńska
Łukasz
Jeziorny
Radosław
Jeziorny
Maciej
Kamiński
Ewa
Karwacka
Ewa
Kinastowska
Aneta
Klimek
Anna
Klósak
Bogusław
Kokoszko
Dorota
Kraszkiewicz
Malwina
Kraśnicka
Renata
Kubiaczyk
Katarzyna
Kubiak - Moś
Witold
Kucharski
Zuzanna
Kulawiak-Nieruchalska
Andrzej
Kułak
Halina
Kurzawa
Dorota
Kusiak
Anna
Łukasik
Tadeusz
Łukasik
Agnieszka
Mańkowska
Emilia
Marciniak
Katarzyna
Matuszak
Andrzej
Matyjaszczyk
Dominika
Mądra
Piotr
Mierniczak
Gabriela
Nasiadek
Wiesława
Noskowicz
Teresa
Okoń
Jarosław
Orchowski
Witold
Pelka
Włodzimierz
Piekarczyk
Marlena
Piekarska
Anna
Płaczkowska
Magdalena
Pomykała
Paweł
Powroźnik
Piotr
Prusinkiewicz
Małgorzata
Przybył
Patryk
Puślecki
Damian
Rachuta
Karolina
Skoczylas
Monika
Skoracka
Łukasz
Skworzec
Janusz
Sławiński
Ewa
Smorawska
Beata
Stajszczyk
Wojciech
Staszewski
Julia
Stencel
Maciej
Stencel
Barbara
Suska
Grzegorz
Szałkowski
Piotr
Szewczyk
Justyna
Śmiatacz-Skorupska
Dariusz
Świtoń
Zbigniew
Tarchalski
Ewelina
Ulichnowska - Kosik
Jacek
Wabnik
Paulina
Waligóra
Magdalena
Wieloch
Andrzej
Wojciechowski
Dorota
Wolniak
Bogdan
Wróbel
Małgorzata
Zajfert - Kieliba
Klaudia
Zaród
Aleksandra
Zmuda